Замовити зворотній дзвінок

На жаль, наші співробітники вже не в офісі. Ми передзвонемо Вам у робочий час

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо за Ваш вибір!

Податкова школа

від податкового експерта

Лише за 10 модулів

Ви навчитесь нараховувати

податки без помилок

Ви отримаєте навички,

які відразу зможете

використовувати на практиці

 

ПЕРЕВАГИ:

  • Авторська програма від податкового експерта.
  • Навчання на робочому місці та в зручний для Вас час.
  • Практичні заняття.
  • Сертифікат на підтвердження отриманих знань.
  • Додаткові Бонуси.

 Обсяг курсу – 10 модулів

Тривалість курсу – 100 днів (плюс 30 днів для здачі модулів)

Метод навчання – онлайн, в тому числі з "живим" діалогом 

1. Загальні принципи оподаткування в Україні.

2. Облік платників податків: реєстрація, податкова адреса, місце здійснення діяльності, вид діяльності.

3. Види податків та зборів: правила нарахування та місце оплати.

4. Права платника податків.

5. Функції контролюючих органів: податкових та митних.

6. Права контролюючих органів.

7. Електронний кабінет платника: функціонал, електронний документообіг, визнання помилок та збоїв, контроль.

8. Листування з контролюючими органами та отримання податкової інформації.

9. Використання індивідуальних податкових консультацій у практичній діяльності.

10. Первинні документи: види, складання паперових та електронних документів, зберігання, відновлення, надання контролюючим органам, штрафні санкції за відсутність первинних документів.

11. Податкова декларація: види, терміни подання для різних платників, правила складання, помилки в реквізитах і цифровій частині, виправлення помилок, особливості подання уточнюючих декларацій.

12. Податкові зобов’язання: визнання, узгодження з контролюючими органами, терміни сплати, джерела сплати, розстрочка, відстрочка, податкові повідомлення-рішення, податкова вимога.

13. Оскарження рішень контролюючих органів: які рішення оскаржуються, правила, терміни, наслідки порушення термінів оскарження, терміни позовної давності.

14. Повернення зайво сплачених податків та зборів: правила, алгоритм дій платника податків, практика отримання.

15. Перевірки контролюючих органів: види перевірок, терміни проведення та терміни продовження, порядок проведення планових, непланових і фактичних перевірок.

16. Штрафні санкції: порушення порядку та терміну надання інформації та податкової звітності, сплати податкових зобов’язань, нарахування податкових зобов’язань, пеня та інше.

17. Адміністративний арешт майна та податкова застава.

18. Відповідальність керівника та бухгалтера підприємства.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Платники податку на прибуток: юридичні особи, фізичні особи-підприємці, самозайняті особи, нерезиденти.

2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток: прибуток із джерелом походження з України, дохід за договорами страхування, дохід нерезидента, дохід від азартних ігор, лотерей та букмекерської діяльності.

3. Фінансова звітність як основа для визначення об’єкта оподаткування.

4. Доходи та витрати в бухгалтерському обліку: на що звернути увагу.

5. Роль облікової політики для визначення фінансового результату.

6. База оподаткування.

7. Ставка податку на прибуток за різними видами доходів.

8. Порядок обчислення податку на прибуток, використання податкових різниць.

9. Визнання платників «високодохідними» та «малодохідними».

10. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів:

- вартісний критерій основних засобів для цілей нарахування податкової амортизації;

- визначення терміну корисного використання та його скорочення для окремих груп;

- методи нарахування амортизації в податковому обліку;

- дооцінка та уцінка основних засобів;

- ремонт невиробничих основних засобів;

- амортизація капітальних ремонтів, зокрема орендованих об’єктів;

- ліквідація основних засобів.

11. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень):

- особливості формування резервів відпусток, резерви майбутніх витрат, резерви сумнівних боргів;

- списання дебіторської та кредиторської заборгованості з урахуванням рекомендацій ДФСУ;

- відображення резервів у Додатку РІ;

- наслідки відсутності резервів.

 12. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій:

- боргові зобов’язання та бухгалтерські відсотки;

- участь у капіталі інших платників;

- збитки попередніх періодів;

- невідповідність цін принципу «витягнутої руки»;

- експортно-імпортні коригування;

- роялті благодійних витрат;

- безповоротна фінансова допомога;

- цінні папери;

- штрафи, пеня, відшкодування;

- операції з нерезидентами.

13. Особливості оподаткування окремих видів операцій.

14. Використання Перехідних Положень.

15. Звільнення від оподаткування податком на прибуток.

16. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку, перевірки податку.

17. Складання та подання Декларації з податку на прибуток.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Платники податку:

- платники ПДВ за наявності об’єкту оподаткування;

- платники ПДВ за окремими операціями, зокрема фізичні особи-підприємства на спрощеній системі оподаткування 1-ї, 2-ї, 3-ї групи (за ставкою 5%).

2. Добровільна та обов’язкова реєстрація платником ПДВ.

3. Анулювання реєстрації платника ПДВ: добровільно та за рішенням ДПСУ.

4. Об’єкт оподаткування: типові та нетипові ситуації.

5. База оподаткування за окремими операціями.

6. Ставки ПДВ за різними операціями.

7. Оподатковані, неоподатковані, звільнені від оподаткування операції та операції, що не є об’єктом оподаткування.

8. Дата визначення зобов’язань і податкового кредиту.

9. Компенсуючі податкові зобов’язання.

10. Імпортно-експортний ПДВ: практика перевірок та податкових спорів.

11. Реєстраційний ліміт: види, поповнення та проблеми відновлення.

12. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до ПН:

- основні правила складання та реєстрації;

- коди УКТ ЗЕД, номенклатура, визначення ціни;

- терміни реєстрації та відповідальність  за несвоєчасну реєстрацію або її відсутність;

- визначення дати для складання розрахунків коригування в різних операціях;

- включення розрахунків коригування до Декларації;

- вплив реєстрації ПН та РК на реєстраційний ліміт.

 

13. Таблиця даних для запобігання зупинки податкових накладних та РК.

14. Правила відновлення та розблокування податкових накладних та РК:

- документи, які необхідно зібрати для відновлення реєстрації;

- варіанти переліку документів для відновлення реєстрації ПН та РК залежно від виду діяльності та причини зупинки;

- правила написання Пояснення та терміни подання;

- правила складання Скарги, перелік документів і терміни;

- клопотання про поновлення терміну оскарження за п. 56 ПКУ;

- судове оскарження - терміни 3 міс., 6 міс., 3 роки.

 

15. Складання Декларації з ПДВ:

- звірка з бухгалтерським обліком;

- аналіз отриманих авансів;

- аналіз відвантажень товарів;

- аналіз ВМД з експорту та імпорту товарів;

- аналіз актів виконаних робіт та наданих послуг.

Покрокове складання Декларації з ПДВ та Додатків.

 

16. Правила  отримання бюджетного відшкодування.

17. Загальні правила виправлення помилок у Декларації з ПДВ.

18. Виправлення помилок у Додатках до Декларації з ПДВ.

19. Повернення коштів з особистого рахунку або СЕА на розрахунковий рахунок платника.

20. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку, перевірки податку.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Платники єдиного податку: юридичні та фізичні особи.

2. Види діяльності, які не можуть здійснювати платники єдиного податку.

3. Групи платників єдиного податку та критерії.

4. Як обрати групу з урахуванням специфіки діяльності, місця її здійснення та виду розрахунків.

5. Доходи платників єдиного податку: особливості визначення для фізичних та юридичних осіб.

6. Правила визначення окремих видів доходів.

7. Зовнішньоекономічна  діяльність платників єдиного податку.

8. Дата визначення доходів платників єдиного податку в різних операціях.

9. Ведення обліку платниками єдиного податку фізичними та юридичними особами.

10. Нюанси бухгалтерського обліку в юридичних осіб-платників єдиного податку.

11. Обов’язкове використання РРО: правила 2020 та 2021 років.

12. Правила оплати єдиного податку.

13. Особливості нарахування ЄСВ та сплати  платниками єдиного податку.

14. ПДВ у платників єдиного податку.

15. Перехід та відмова від єдиного податку: ризикові моменти, які призводять до додаткового оподаткування.

16. Наслідки порушення критеріїв знаходження на єдиному податку.

17. Декларування та відповідальність платників єдиного податку.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Контрольовані операції: визначення, критерії.

2. Ризикові контрагенти та контроль роботи з нерезидентами.

3. Ризиковість роботи з пов’язаними особами.

4. Принцип «витягнутої руки».

5. Визначення зіставних операцій.

6. Зіставлення комерційних та фінансових умов операцій.

7. Аналіз функцій та ризиків здійснення операцій.

8. Методи трансфертного ціноутворення.

9. Комерційні бази для складання Документації з ТЦУ.

10. Визначення нижнього та верхнього квартиля та медіани.

11. Донарахування доходів та коригування витрат до рівня цін, що відповідають принципу «витягнутої руки».

12. Бухгалтерський облік контрольованих операцій: визначення господарської операції, донарахування.

13. Контрольовані іноземні компанії – перше знайомство: загальні правила, скоригований прибуток, звіт і подання повідомлення.

14. Звіт про контрольовані операції.

15. Документація з трансфертного ціноутворення: правила складання.

16. Подання уточненої Декларації та Додатку ТЦ.

17. Штрафні санкції.

18. Перевірки контрольованих операцій.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Платники податку та податкові агенти.

2. Об’єкт оподаткування ПДФО резидента та нерезидента.

3. База оподаткування. Визначення загального оподатковуваного доходу.

4. Доходи, що включаються до загального оподатковуваного доходу.

5. Доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу.

6. Основні види доходів, що виплачує роботодавець робітникам за трудовим договором: оформлення, розрахунок, нарахування.

7. Різниця між трудовим договором та договором ЦПХ.

8. Оподаткування відпускних, лікарняних, витрат на відрядження.

9. Додаткове благо, отримане від роботодавця: види, нарахування, використання натурального коефіцієнту.

10. Податкова соціальна пільга: правила використання та розрахунку.

11. Податкова знижка: види, підтвердження, подання.

12. Оподаткування операцій із нерухомим та рухомим майном.

13. Оподаткування інвестиційного прибутку.

14. Оподаткування роялті, дивідендів, відсотків, благодійної допомоги тощо.

15. Нарахування та сплата військового збору.

16. Страхувальник та застрахована особа.

17. База нарахування єдиного внеску.

18. Порядок обчислення та сплати єдиного внеску.

19. Нарахування єдиного внеску на різні види виплат.

20. Форма 1ДФ: правила складання, подання, виправлення помилок.

21. Подання звіту з ЄСВ, наслідки неподання для страхового стажу.

22. Правила подання Декларації про майновий стан.

23. Відповідальність платника податку та податкового агента.

24. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податків та зборів.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Реєстрація суб’єктів господарювання - фізичних осіб.

2. Доходи ФОП та самозайнятих осіб.

3. Визначення об’єкту оподаткування фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування.

4. Перелік доходів та правила визначення.

5. Витрати ФОП на загальній системі оподаткування: перелік витрат, правила визнання, особливості розрахунку амортизації.

6. Витрати самозайнятих осіб.

7. Обмеження щодо визнання витрат.

8. Первинні документи для підтвердження податкової звітності.

9. Облік товарних запасів.

10. Облік доходів та витрат.

11. Ведення Книги обліку доходів та витрат.

12. Оподаткування ФОП на загальній системі оподаткування та самозайнятих осіб.

13. Особливості нарахування ЄСВ.

14. Складання та подання Декларації.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1. Платники податку: юридичні, фізичні особи.

1.2. Визначення платника за умови спільної часткової або спільної сумісної власності кількох осіб.

1.3. Визначення об’єкту оподаткування житлової та нежитлової нерухомості.

1.4. Що не є об’єктом оподаткування: особливі правила.

1.5. Документальне оформлення майна чи використання: що є головним для оподаткування?

1.6. Зміна призначення об’єкта: наслідки для оподаткування.

1.7. Визначення бази оподаткування.

1.8. Пільги зі сплати податку для різних об’єктів.

1.9. Ставки податку, порядок нарахування та сплати.

1.10. Особливі правила нарахування податку для житлової нерухомості за умови перевищення порогу.

1.11. Придбання або продаж майна впродовж року: як сплатити податок.

1.12. Декларування та відповідальність для юридичних та фізичних осіб.

 

2. Земельний податок та орендна плата за землю. 

2.1. Платники податку (орендної плати).

2.2. Об’єкти та база оподаткування.

2.3. Земельні ділянки, які не підпадають під оподаткування.

2.4. Ставки земельного податку (орендної плати) та вплив грошової оцінки землі.

2.5. Пільги зі сплати податку для юридичних і фізичних осіб.

2.6. Особливості сплати земельного податку для платників єдиного податку.

2.7. Оформлення права власності або користування на землю: чи існує оподаткування неоформлених ділянках.

2.8. Порядок оплати земельного податку (орендної плати).

2.9. Індексація грошової оцінки землі.

2.10. Декларування земельного податку.

       

3. Транспортний податок.

3.1. Платники податку: юридичні та фізичні особи.

3.2. Визначення об’єкта оподаткування: проблеми визначення вартості.

3.3. База оподаткування та ставка податку.

3.4. Придбання або продаж транспортного засобу впродовж року: як сплатити податок.

3.5. Декларування та відповідальність для юридичних та фізичних осіб.

3.6. Бухгалтерський облік податку на майно.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Платники податку.

2. Визначення підакцизного товару.

3. Об’єкти оподаткування: реалізація та використання підакцизного товару.

4. Операції, що не оподатковуються, звільнені від оподаткування.

5. Визначення бази оподаткування за різними видами підакцизного товару.

6. Ставки податку та порядок нарахування за різними операціями й залежно від використання товару.

7. Акциз та імпорт підакцизних товарів.

8. Акцизні склади: особливості визначення та реєстрації.

9. Дата визначення податкових зобов’язань.

10. Складання та реєстрація акцизної накладної, наслідки несвоєчасної реєстрації.

11. Формування реєстраційного ліміту.

12. Реєстрація заявок на переміщення пального.

13. Електронне адміністрування.

14. Ліцензування для підакцизних товарів.

15. Визначення податку в розрахункових документах.

16. Особливості нарахування податку.

17. Оплата та контроль за оплатою податку.

18. Декларування та відповідальність.

19. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податки, перевірки податку.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

1. Туристичний збір.

1.1. Платники збору та виключення з переліку платників.

1.2. Визначення податкових агентів та їхні обов’язки.

1.3. База оподаткування збором.

1.4. Ставка збору та особливості оплати.

1.5. Визначення збору в розрахункових документах. 

 

2. Екологічний податок: види податку.

2.1. Платники податку.

2.2. Об’єкт і база оподаткування.

2.3. Ставки податку за різними операціями.

2.4. Розрахунок податку.

2.5. Звітність і відповідальність.

 

3. Рентна плата за використання надрами.

3.1. Види ренти.

3.2. Платники ренти.

3.3. Об’єкти оподаткування рентою за видами.

3.4. Визначення та розрахунок податкових зобов’язань.

3.5. Ставки для різних видів ренти та використання коефіцієнтів.

3.6. Декларування ренти.

3.7. Відповідальність та контроль за сплатою ренти.

 

Кейси, Практичні завдання, Тести

За кожним модулем:

 

v відеолекції;

v онлайн-заняття, що передбачає участь у прямому ефірі та формат «живого» діалогу;

v сесія «Запитання-відповідь»;

v вирішення кейсів;

v розв’язання задач;

v тестування за кожним модулем.

За курсом:

 

v загальний Телеграм-чат онлайн-школи;

v консультаційна підтримка під час навчання;

v розв’язання задач за курсом;

v тестування за курсом; 

v Сертифікат на підтвердження отриманних знань. 

 

ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО

Автор курсу


·  незалежний практикуючий консультант із питань оподаткування та бухгалтерського обліку;

·  сертифікований тренер і експерт із питань податкового та фінансового планування;

·  директор консалтингової компанії «ВЕЛНІ»;

·  кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

·  автор публікацій із питань економіки, фінансів, обліку та оподаткування;

·  "Спеціаліст року - 2015» у сфері "Фінанси і аудит" за результатами Національного бізнес-рейтингу України;

·  понад 18 000 годин публічних виступів, із них 12 000 - семінарів-практикумів і тренінгів;

·  19-річний досвід податкового, фінансового та економічного консалтингу.

КОРИСНИЙ БОНУСНИЙ ПАКЕТ вартістю 150 $

Отримати рахунок

Пакет БАЗОВИЙ

Ø  доступ до відеолекцій у кабінеті

Ø  онлайн-заняття (3 вебінара за кожним модулем)

Ø  участь у сесії «Запитання-відповідь» (1 сесія за кожним модулем)

Ø  вирішення кейсів

Ø  розв’язання задач

Ø  тестування за кожним модулем

Ø  записи всіх модулів курсу (доступ буде відкрито впродовж 90 днів після закінчення курсу)

Ø  презентації лекцій

Ø  додатковий роздатковий матеріал

Ø  доступ до закритого Телеграм-каналу

   Ø  Сертифікат про проходження курсу (електронний)

 

 

   

 

 

 

 

Акційна ціна до 01 червня 

9 980
12 980
Можлива оплата частинами*
Отримати рахунок

Пакет СТАНДАРТ

Ø  доступ до відеолекцій у кабінеті

Ø  онлайн-заняття (3 вебінара за кожним модулем)

Ø  участь у сесії «Запитання-відповідь» (1 сесія за кожним модулем)

Ø  вирішення кейсів

Ø  розв’язання задач

Ø  тестування за кожним модулем

Ø  записи всіх модулів курсу (доступ буде відкрито впродовж 90 днів після закінчення курсу)

Ø  презентації лекцій

Ø  додатковий роздатковий матеріал

Ø  доступ до закритого Телеграм-каналу

   Ø  Сертифікат про проходження курсу (паперовий)

 

 Додатково:

Ø  доступ до Бонусного пакету вартістю 150 $

Ø  консультаційна підтримка під час навчання

Ø  доступ до Відеокурсу «Собівартість від А до Я» зі знижкою 20% 

 

 Акційна ціна до 01 червня

 10 980

13 980
Можлива оплата частинами*

 

ℹ *Оплата частинами з першим внеском не менше ніж за 1 модуль, 100% оплата до початку останнього модуля

Замовляйте свій варіант розстрочки

Зареєструватися

Контакти компанії

Клуб бухгалтерів "Меркурій"

м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27, оф. 74

телефон КОНТАКТ-ЦЕНТРА:

0 800 750 570 (багатоканальний)

телефон (Київ):

+38 (044) 221 05 57

Кращі заходи

Щоб отримати доступ до свого кабінету, увійдіть в систему за допомогою логіна / пароля, які ми надіслали вам по email або зверніться до менеджера компанії.